venix

149
1501149150

Stránka 1 z 1 - 11 položek celkem

  75705 2 venix orange soda kv
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA ORANGE SODA-X
  Kód: 1917
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Aquatic Chronic 3, H412Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     
  75717 2 venix watermelon kv
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA WATER MELON-X
  Kód: 1914
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Aquatic Chronic 3, H412Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     
  76238 2 cranberry x
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA CRANBERRY-X
  Kód: 1911
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Aquatic Chronic 3, H412Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     
  75690 2 venix cola kv
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA COLA-X
  Kód: 1908
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; EUH208Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. EUH208 - Obsahuje limonene, citral a citrón extrakt. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     
  75666 venix apple kv
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA APPLE-X
  Kód: 1905
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; EUH208Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. EUH208 - Obsahuje hex-2-enal. Může vyvolat alergickou reakci Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     
  75687 2 venix cappccino kv
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA CAPPCCINO-X
  Kód: 1902
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     
  75702 venix mango kv
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA MANGO-X
  Kód: 1899
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; STOT RE 2, H373Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     
  75711 2 venix pineapple kv
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA PINEAPPLE-X
  Kód: 1896
  Záruka: 2 roky
  VENIX Pineapple-X Slaďoučká a autentická chuť exotického ananasu. Českých výrobků je v porovnání se světem jako šafránu. O to spíše je tento fakt zřejmý v segmentu jednorázových e-cigaret. To se rozhodla změnit společnost VENIX a přináší jedny z prvních jednorázových e-cigaret z ČR. Jejich design je tradičně jednoduchý. Jediný designový prvek mimo popisu příchutě je krásná kresba jezdce na koni v zajímavém provedení. Všechny jednorázovky jsou vyznačený pestrými a jasně definovanými barvami, abyste věděli, co přesně vapujete. Samozřejmostí je perfektní kvalita zpracování celého zařízení, takže se prakticky nemůže stát, že vám začne protékat, nebo se objeví jiné a nepříjemné problémy. K tomu dopomáhá i jednolité tělo vyrobené z hliníku. Chuť zařízení VENIX je zcela jedinečná a propracovaná. Těšit se můžete na perfektní podání a autenticitu, která se vyrovná těm nejlepším na trhu. S neuvěřitelnou výdrží okolo 700 potahů a kapacitě baterie 400mAh si zařízení můžete užívat klidně déle jak jeden celý den, což je v segmentu jednorázovek nádherné číslo. S obsahem nikotinu 16mg/ml pak nabídne VENIX nikotinovou satisfakci absolutně všem vaperům, od nováčků po matadory. Obsluha zařízení je pak stejně jednoduchá, jako je jednoduchá u ostatních zařízení tohoto typu. Jednoduše po rozbalení sejměte silikonové chrániče a můžete potáhnout. Po ukončení životnosti baterie zařízení jednoduše vyhoďte/zrecyklujte a začněte používat nové.
  149 Kč
  Skladem
     
  75693 2 venix grape kv
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA GRAPE-X
  Kód: 1893
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     
  76241 1 venix new tobacco x2
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA TOBACCO-X
  Kód: 1890
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Aquatic Chronic 3, H412Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     
  75669 2 venix bana kv
  VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA BANA-X
  Kód: 1887
  Záruka: 2 roky
  Obsah balení:1x Jednorázová e-cigareta Venix Parametry:Obsah nikotinu: 16mg/mlKapacita baterie: 400mAhPočet potahů: až 700Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H302 - Zdraví škodlivý při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 - Vypláchněte ústa. P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Výrobce: VENIX
  149 Kč
  Skladem
     

Stránka 1 z 1 - 11 položek celkem