E-CIGARETY

75666 venix apple kv
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA APPLE-X
Skladem
Kód: 1905

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; EUH208
Signální slovo: 
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • EUH208 - Obsahuje hex-2-enal. Může vyvolat alergickou reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
75669 2 venix bana kv
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA BANA-X
Skladem
Kód: 1887

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302
Signální slovo: 
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
75687 2 venix cappccino kv
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA CAPPCCINO-X
Skladem
Kód: 1902

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302
Signální slovo: 
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
75690 2 venix cola kv
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA COLA-X
Skladem
Kód: 1908

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; EUH208
Signální slovo: 
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • EUH208 - Obsahuje limonene, citral a citrón extrakt. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
76238 2 cranberry x
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA CRANBERRY-X
Skladem
Kód: 1911

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
75693 2 venix grape kv
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA GRAPE-X
Skladem
Kód: 1893

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302
Signální slovo: 
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
75702 venix mango kv
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA MANGO-X
Skladem
Kód: 1899

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; STOT RE 2, H373
Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
75705 2 venix orange soda kv
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA ORANGE SODA-X
Skladem
Kód: 1917

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
75711 2 venix pineapple kv
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA PINEAPPLE-X
Skladem
Kód: 1896

VENIX Pineapple-X

Slaďoučká a autentická chuť exotického ananasu.

Českých výrobků je v porovnání se světem jako šafránu. O to spíše je tento fakt zřejmý v segmentu jednorázových e-cigaret. To se rozhodla změnit společnost VENIX a přináší jedny z prvních jednorázových e-cigaret z ČR.

Venix banner

Jejich design je tradičně jednoduchý. Jediný designový prvek mimo popisu příchutě je krásná kresba jezdce na koni v zajímavém provedení. Všechny jednorázovky jsou vyznačený pestrými a jasně definovanými barvami, abyste věděli, co přesně vapujete. Samozřejmostí je perfektní kvalita zpracování celého zařízení, takže se prakticky nemůže stát, že vám začne protékat, nebo se objeví jiné a nepříjemné problémy. K tomu dopomáhá i jednolité tělo vyrobené z hliníku.

Chuť zařízení VENIX je zcela jedinečná a propracovaná. Těšit se můžete na perfektní podání a autenticitu, která se vyrovná těm nejlepším na trhu. S neuvěřitelnou výdrží okolo 700 potahů a kapacitě baterie 400mAh si zařízení můžete užívat klidně déle jak jeden celý den, což je v segmentu jednorázovek nádherné číslo. S obsahem nikotinu 16mg/ml pak nabídne VENIX nikotinovou satisfakci absolutně všem vaperům, od nováčků po matadory. Obsluha zařízení je pak stejně jednoduchá, jako je jednoduchá u ostatních zařízení tohoto typu. Jednoduše po rozbalení sejměte silikonové chrániče a můžete potáhnout. Po ukončení životnosti baterie zařízení jednoduše vyhoďte/zrecyklujte a začněte používat nové.

 
149 Kč
Detail
76241 1 venix new tobacco x2
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA TOBACCO-X
Skladem
Kód: 1890

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
75717 2 venix watermelon kv
VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA WATER MELON-X
Skladem
Kód: 1914

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX

 
149 Kč
Detail
11 položek celkem
Zpět do obchodu
Používáme ověření věku Adulto